Quy trình tài chính khi tham gia chương trình thực tập sinh tại nhật bản

QUY TRÌNH TÀI CHÍNH

Nộp phí dịch vụ xuất khẩu lao động 

– Số tiền: 3,600 USD (khoảng 82,800,000 VNĐ, với tỷ giá 1$=23,000 VNĐ)

– Thời gian nộp: Sau khi học viên sang Nhật làm việc trong vòng 06 tháng.

Bình luận